top of page

Färglära

RGB till HSB (HSV) 

HSB (HSV) till RGB 

Hue

RGB and HSB (HSV) - ​Derivation of equations.

Gradient

Sida:   1   2   3   4   5   6   7   8 

Sida:   1   2   3   4   5   6   7   8

Page: 1   2   3   4   5   6   7   8 

Page: 1   2   3   4   5   6   7   8 

Page: 1   2   3   4   5   6   7   8 

RGB till HSL

HSL till RGB 

HSB (HSV) ↔ HSL

Nyans

Sida:   1   2   3   4   5   6   7   8 

Sida:   1   2   3   4   5   6   7   8 

Sida:   1   2   3   4   5   6   7   8

Sida:   1   2   3   4   5   6   7   8

RGB to HSI color conversion

Page: 1   2   3   4   5   6   7   8 

Färginversion

De fyra räknesätten

Relative luminance & contrast ratio

Sida:   1   2   3   4   5   6   7   8

Sida:   1   2   3   4   5   6   7   8

Page: 1   2   3   4   5   6   7   8 

bottom of page