top of page

HSB (HSV) till RGB

Sida: 1   2   ​3   ​4   ​5   ​6   ​7   ​8

5. Beräkning av R, G, B min

RGB min: R, G, B decimalkod med minsta värde. Absolut värde = |0 - 255|.

5.0 - När R′, G′, B′ = Noll (0):

1.0 Zero.jpg

5.1 - Sammansättning och förenkling av ekvationerna:

1.1.jpg

Kommentar:

- B = Ljusstyrka

- B % = När värdet på ljusstyrkan uttrycks i procent.

- C = Chroma

- m = R′, G′, B min = R′, G′, B′ decimalkod med minsta värde.
- B = Blå färg, med ett absolut värde på 0 – 255.
- B′ = Blå färg med ett absolut värde på 0 – 1.

- S = Mättnad

5.2 - Exempel:

1.2 copy.jpg

5.3 - RGB min - Graf:

1.3 copy.jpg

6. Sammanfattning

1.jpg
2.jpg

HSB (HSV) till RGB

Sida: 1   ​2   ​3   ​4   ​5   ​6   ​7   ​8

bottom of page