top of page
1.jpg

Geometrisk illusion

Raka linjer

Sida: 1   2   3   4   5   6   7   8

Förskjutna kanter:

Sida: 1   2   3   4   5   6   7   8

Vridna rutor:

Illusion av fransar:

Sida: 1   2   3   4   5   6   7   8

Sida: 1   2   3   4   5   6   7   8

Illusorisk utbuktning:

Sida: 1   2   3   4   5   6   7   8

Form Illusion

Illusoriska konturer

Page: 1   2   3   4   5   6   7   8 

Sliding Motion Illusion

Spine Drift Illusion

Spine Drift Illusion

Spine Drift Illusion - Schackbrädevariant

Spine Drift Illusion -
Några förklaringar

Spine Drift Illusion -
Trappvariant

Konturbaserad Spine Drift illusion:

Sida: 1   2   3   4   5   6   7   8

Sida: 1   2   3   4   5   6   7   8

Sida: 1   2   3   4   5   6   7   8

Sida: 1   2   3   4   5   6   7   8

Page: 1   2   3   4   5   6   7   8 

Spine Drift Illusion -
Skiftade graderingsvariant

Sida: 1   2   3   4   5   6   7   8

Distance Dependent Sliding Motion Illusion

Avståndsberoende illusion av glidrörelse

Sida: 1   2   3   4   5   6   7   8

Avståndsberoende glidrörelse Illusion - Vissa
förklaringar

Sida: 1   2   3   4   5   6   7   8

Trappdrift Illusion

Trappdrift Illusion

Sida: 1   2   3   4   5   6   7   8

Trappdrift Illusion -Cylindriska former

Sida: 1   2   3   4   5   6   7   8

Konturbaserade glidande rörelseillusioner

Konturbaserad
rörelseillusioner:

Sida: 1   2   3   4   5   6   7   8

Konturbaserade rörelseillusioner: Kontrastförstärkt variant

Konturbaserade rörelseillusioner:
Horisontell och vertikal rand

Sida: 1   2   3   4   5   6   7   8

Sida: 1   2   3   4   5   6   7   8

Gradient-based sliding motion illusions

Sliding Motion - Gradient variant

Sida: 1   2   3   4   5   6   7   8

Förskjutna graderingar - Trappvariant

Pinna Illusion -
Skiftade graderingsvariant

Sida: 1   2   3   4   5   6   7   8

Sida: 1   2   3   4   5   6   7   8

Ouchi illusions

Ouchi variant

Page: 1   2   3   4   5   6   7   8 

Stroboskopiska bilder

GIF - Trappvariant

Sida: 1   2   3   4   5   6   7   8

Färg Illusion

Färgkonstans

Gråbaserad färgillusion

Sida: 1   2   3   4   5   6   7   8

bottom of page