top of page

GIF - Ouchi Illusion

Sida: 1 2 3 4 5 6 7 8

Ouchi Illusion - Sida-1

1.0.A - 1.1.A - Hur man ritar illusionen:

1.jpg
2.jpg

                 Demo 1.1.A:         

Demo.jpg

1.1.A - Hur man bestämmer rörelseriktningen - Metod-1:

3c.jpg

Kommentar:
- De färgade pilarna illustrerar olika ögonrörelseriktningar som kan framkalla glidande rörelser.

1.gif

Kommentar:
- följ den blå pricken.

2.gif

Kommentar:
- följ den gröna pricken.

3.gif

Kommentar:
- följ den röda pricken.

4.gif

Kommentar:
- följ den gula pricken.

3c2.jpg

Kommentar:
- De färgade pilarna illustrerar olika ögonrörelseriktningar som kan inducera glidande rörelser (vita pilar) med bestämda rörelseriktningar (MD).

2.jpg

Comment: 
- If you rotate the illusion by 90 degrees, the direction of movement becomes reversed.

1.1.A - Hur man bestämmer rörelseriktningen - Metod-2:

1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg

GIF - Trappvariant

Sida: 1 2 3 4 5 6 7 8

bottom of page