top of page

Sliding Motion - G radient variant

Sida: 1   2   3   4   5   6   7   8

Förskjutna graderingar - Trappvariant - Sida-2

1.0.C - Hur man ritar illusionen:

                 Demo 1.0.C:         

0.3 kopiera.jpg
0.2 kopiera.jpg
0,5.jpg

1.1.C - Hur man ritar illusionen:

1 kopiera.jpg
2 kopiera.jpg
3.jpg

                 Demo 1.1.C:         

bottom of page