top of page

Illusorisk utbuktning

Sida: 1   2   3   4   5   6   7   8

Illusorisk utbuktning:

Artikeln som introducerade denna illusion för första gången:
Kitaoka, A. (1998). Synbar sammandragning av kantvinklar. Perception, 27, 1209-1219. [ länk ]

1A - 1D: Elegant titel:

0 kopiera.jpg

                 Demo:              

2A: Elegant titel:

0.jpg

                 Demo-2A:              

2A..jpg

2A: Elegant titel:

0..jpg
1.jpg

                 Demo-2B:              

- Datum: 28 juni 2022 [ 2B ].

Illusorisk utbuktning

Page: 1   2   3   4   5   6   7   

bottom of page