top of page

Illusion of shifted lines and edges

Sida: 1   2   3   4   5   6   7   8

1A - 1B: Elegant titel:

                 Demo:              

Illusion av förskjutna linjer och kanter:

Artikeln som introducerade denna illusion för första gången:
Kitaoka, A., Pinna, B. och Brelstaff, G. (2001). Nya varianter av spiralillusioner. Perception, 30, 637-646. [ länk ]

1...jpg
1.jpg
2..jpg

2A - 2F: Elegant titel:

                 Demo:              

33.jpg

3A - 3D: Elegant titel:

                 Demo:              

5.jpg

4: Elegant titel:

54.jpg

4A - 4B: Elegant titel:

                 Demo:                

8.jpg

- Datum: 18 juli 2022 [ 1A ].

- Datum: 26 juni 2022 [ 1 ], [ 2 ].

Illusion of shifted lines and edges

Page: 1   2   3   4   5   6   7   

bottom of page