top of page

HSB (HSV) till RGB

Sida: 1   2   3   4   5   6   7   8

3. Beräkning av RGB Intermediär (lutning upåt)

3.0 - Nyans - Absolutvärdesomvandling:

1,.jpg

3.1 - Beräkning av H initial med mod 6:

3 copy.jpg

3.2 - När R′, G′, B′ = X lutning uppåt (XU):

3.jpg

3.3 - Sammansättning och förenkling av ekvationerna:

2.jpg

Kommentar:

- B = Ljusstyrka,

- B % = När värdet på ljusstyrkan uttrycks i procent.

- C = Chroma,

- m = R′, G′, B min = R′, G′, B′ decimalkod med minsta värde.
- G = Grön färg, med ett absolut värde på 0 – 255.
- G′ = Grön färg med ett absolut värde på 0 – 1.

- S = Mättnad.

3.4 - Om byta H initial med H final:

5.jpg

Kommentar:

- Hi = Hue′ Initial,

- Hf = Hue′ Final.

3.5 - Exempel:

6.jpg

3.6 - RGB intermediär (lutning uppåt) - Graf:

7.jpg

HSB (HSV) till RGB

Sida: 1   2   3   4   5   6   7   8

bottom of page