top of page

HSB (HSV) till RGB

Sida: 1   2   3   4   5   6   7   8 

1.jpg

1. C, X, 0 Diagram

1..jpg

RGB Max: R′G′B′ för den största RGB-koden är lika med chroma (C).

RGB-Intermediär: R′G′B′ av den näst största RGB-koden är lika med X. Det finns två varianter av X: Xu och Xd.

RGB min: R′G′B′ för den minsta RGB-koden är lika med noll (0).

2. Beräkning av R, G, B max

RGB max: R, G, B decimalkod med störst värde. Absolut värde = |0 - 255|.

2.0 - När R′,G′,B′ = Chroma (C):

1.0. Chroma.jpg

2.1 - Förenkling av ekvationerna:

2.1 Chroma.jpg

Kommentar:

- B = Ljusstyrka,

- B % = När värdet på ljusstyrkan uttrycks i procent.

- C = Chroma,

- m = R′, G′, B′ min = R′, G′, B′ decimalkod med minsta värde.
- R = Röd färg, med ett absolut värde på 0 – 255.
- R′ = Röd färg med ett absolut värde på 0 – 1.

- S = Färg mättnad.

2.1 - Exempel:

1.2 Chroma (B).jpg

2.1 - RGB max - Graf:

1.3.jpg

HSB (HSV) till RGB

Sida: 1   2   3   4   5   6   7   8 

bottom of page