top of page

RGB och HSB (HSV) - Härledning av ekvationer

Sida: 1   ​​2   ​​3   ​​4   ​​5   ​​6   ​​7   ​​8

1.jpg

1. Proportionalitet mellan RGB-färger.

Att tillämpa proportionalitet mellan två RGB-koder ger upphov till följande uttryck:

2.jpg

RGB-finalen kan skrivas som:

3.jpg

Uttrycket:
 

(A) Är giltiga när färgerna ligger inom samma nyans intervall och är lika i mättnad (med få undantag).

(B) Förutsäger RGB-koden för vertikala

förändringar.

RGB = 255 Om:

Produkt ≥ 255

4.jpg

För att ignorera RGB-ordningen skrivs uttrycket i termer som maximum, intermediär och minimum:

5.jpg

Undantag:

6.jpg

- Förutsäger vertikala förändringar även om nyansen ändras.

- Felmarginal: Beräknar endast korrekt när mättnaden är mellan 0 % och 75 %. Felen reduceras genom att inkludera eller använda andra parametrar såsom IM.

1. Proportionalitet mellan RGB-färger.

- Ljusstyrkan har ett värde mellan 0 och 1, ändras vertikalt och är lika med RGB max (M).

2.jpg
7.jpg

The expression is valid when the colors are within the same hue range and are equal in saturation.

Ljusstyrkan förblir konstant horisontellt:

8.jpg

Följande uttryck kan skrivas i enlighet med likformighetsprincipen:

9.jpg
10.jpg

RGB och HSB (HSV) - Härledning av ekvationer

Sida: 1   ​​2   ​​3   ​​4   ​​5   ​​6   ​​7   ​​8

bottom of page