top of page

RGB till HSB (HSV)

Sida: 1   2   3   4   5   6   7   8

1.jpg

1. Absolutvärdesomvandling

1.0 – Absolutvärdesomvandling:

1.0.jpg

1.1 - Exempel:

1.jpg

2. Beräkning av ljusstyrka (B)

2.0 - Beräkning av ljusstyrka:

1.0.jpg

2.1 - Exempel:

1.1.jpg

2.2 - Illustration:

Ljusstyrka copy.jpg

Steg 1: RGB (Av 0 – 255) omvandlat i procent (0–100) motsvarar ljusstyrka i procent (0–100).

Steg 2: RGB max (Av 0 – 255) likställs med ljusstyrka i procent (Av 0–100).

3. Beräkning av mättnad (S)

3.0 - Beräkning av mättnad:

1.0.jpg

3.1 - Omvandling av ekvationen:

1.1. copy.jpg

3.2 - Exempel:

Namnlös-12 copy.jpg

1.0 - Om ljusstyrkan är 100 %:

1.3.jpg

Hur man ritar: [ Se färginversion ]

4. Beräkning av nyans

4.0 - Beräkning av nyans:

1.0.jpg
1.2.jpg

4.1 - R′, G′, B′ max:

1.2.jpg

4.1 - Exempel:

1.1.jpg

5. Grafisk illustration

5.0 - Fördelning av R, G, B från 0° - 360° - Illustration:

1.4.jpg

1. Konvertera RGB-decimalkoden för rött, gult, grönt, cyan, blått och magenta från 0 – 255 till 0 – 1.
- Röd = (R:1, G:0, B:0), Gul = (R:1, G:1, B:0), Grön = (R:0, G:1, B:0) ), Cyan = (R:0, G:1, B:1), Blå = (R:0, G:0, B:1) och Magenta = (R:1, G:0, B :1).

 

2. Beräkna nyansen för rött, gult, grönt, cyan, blått och magenta och placera dem i rätt ordning i diagrammet.
- Röd = 0°, Gul = 60°, Grön = 120° och Cyan = 180°. Blå = 240°, magenta = 300°.

 

3. Gradienten för rött, grönt och blått kan sedan skapas genom att följa decimalkoderna:
- Röd gradient = R;1, Y;1, G;0, C;0, B;0, M;1, R;1.
- Grön-gradient = R;0, Y;1, G;1, C;1, B;0, M;0, R;0.
- Blå gradient = R;0, Y;0, G;0, C;1, B;1, M;1, R;0.

 

4. Rita grafen genom att följa koden för gradienterna.
- R′G′B′ min = 0 ,

- R′G′B′ max = 1 .

5. RGB-spektrumet kan äntligen genereras genom att blanda de röda, gröna och blåa gradienterna med hjälp av Lighten filtret i Photoshop.

5.1 - Hur tolkas grafen:

2 copy.jpg

Oberoende av mättnad och ljusstyrka:

1. Från 0° till 60°:
Värdet på B och R ändras inte: B = RGB min, R = RGB max.
Värdet på  G ändras successivt från RGB min till RGB max (Lutning uppåt).

2. Från 60° till 120°:
Värdet på B och G ändras inte: B = RGB min, G = RGB max.
Värdet på  R ändras successivt från RGB max till RGB min (lutning nedåt).

3. Från 120° till 180°:
Värdet på R och G ändras inte: R = RGB min, G = RGB max.
Värdet på  B ändras successivt från RGB min till RGB max (Lutning uppåt).

4. Från 180° till 240°:
Värdet på R och B ändras inte: R = RGB min, B = RGB max.
Värdet på  G ändras successivt från RGB max till RGB min (lutning nedåt).

5. Från 240° till 300°:
Värdet på G och B ändras inte: G = RGB min, B = RGB max.
Värdet på  R ändras successivt från RGB min till RGB max (Lutning uppåt).

6. Från 300° till 360° (tillbaka till 0):
Värdet på G och R ändras inte: G = RGB min, R = RGB max.
Värdet för  B ändras successivt från RGB max till RGB min (lutning nedåt).

5.2 - R, G, B - Jämlikhet (=):

1.1.jpg
1.6.jpg

6. Illustration av R'G'B' max (M) och R'G'B' min (m)

4 kopia 2.jpg

RGB till HSB (HSV)

Sida: 1   2   3   4   5   6   7   8

bottom of page