top of page

HSL till RGB färgkonvertering

Sida: 1   ​2   ​3   ​4   ​5   ​6   ​7   ​8

1.jpg

1. C, X, 0 Diagram

1..jpg

RGBMax: R′G′B′ för den största RGB-koden är lika med chroma (C).

RGBMellanliggande: R′G′B′ för den näst största RGB-koden är lika med X. Det finns två varianter av X: Xu och Xd.

RGBmin: R′G′B′ för den minsta RGB-koden är lika med noll (0).

2. Beräkning av R, G, B max

RGB max: R, G, B decimalkod med störst värde. Absolut värde = |0 - 255|.

2.0 - När R′, G′, B′ = Chroma (C):

1.0. Chroma.jpg

2.1 - Förenkla ekvationerna:

1.1 Chroma.jpg

3. Beräkning av RGB Intermediate (Slope Up)

3.0 - När R′, G′, B′ = X lutning uppåt (XU):

3.jpg

3.1 - Förenkla ekvationerna:

0.jpg

4. Beräkning av RGB Intermediate (Slope Down)

4.0 - Nyans - Absolutvärdekonvertering:

1,.jpg

4.1 - När R′, G′, B′ = X lutning nedåt (XD):

2.jpg

4.2 - Förenkla ekvationerna:

0.jpg

HSL till RGB färgkonvertering

Sida: 1   ​2   ​3   ​4   ​5   ​6   ​7   ​8

bottom of page