top of page

HSL till RGB färgkonvertering

Sida: 1   2   ​3   ​4   ​5   ​6   ​7   ​8

5. Beräkning av R, G, B min:

RGB min: R, G, B decimalkod med minsta värde. Absolut värde = |0 - 255|.

5.0 - När R′, G′, B′ = Noll (0):

1.0 Zero.jpg

5.1 - Förenkla ekvationerna:

0.jpg

6. Sammanfattning:

1.jpg
2.jpg

HSL till RGB färgkonvertering

Sida: 1   ​2   ​3   ​4   ​5   ​6   ​7   ​8

bottom of page