top of page

Nyans

Page: 1   2   3   4   5   6   7   8 

Nyansberäkning - Om RGB max = 255 & RGB min = 0

- När mättnad och ljusstyrka är lika med 100 %: Då är RGB max = 255 och RGB min = 0.

1.0 - Från 0° till 60° grader:

1.jpg

1.1 - Från 60° till 120° grader:

2.jpg

1.2 - Från 120° to 180° grader:

3.jpg

1.3 - Från 180° till 240° grader:

4.jpg

1.4 - Från 240° till 300° grader:

5.jpg

1.5 - Från 300° till 360° grader:

6.jpg

1.6 - Diagram -1:

7.jpg

1.6 - Diagram - 2:

8.jpg

1.7 - Diagram 3 - Omvandling mellan RGB IM och Hue:

2.jpg

Nyans

Sida: 1   ​​2   ​​3   ​​4   ​​5   ​​6   ​​7   ​​8

bottom of page