top of page

Färginversion

Sida: 1   ​2   ​3   ​4   ​5   ​6   ​7   ​8

1.jpg

Omvandling från RGB till RGB-invers:

(Hur kan inversen av en färg beräknas - Metod - 1)

1.jpg

Färgsubtraktion:

Kommentar:
- Ekvationen tyder: När vit färg subtraheras med andra färger genereras den komplementära färgen.

2.jpg

Komplementfärger

(Hur kan inversen av en färg beräknas - Metod - 2)

Steg 1:

3 copy.jpg

Kommentar:
- När RGB-färgspektrumet inverteras sker en 180-graders förskjutning i nyansen.

Steg 2:

4 copy.jpg
5.jpg

Gråskala

(Hur kan inversen av en färg beräknas - Metod - 3)

Kommentar:
- När mättnaden är 0 % (R = G = B) antas ljusstyrkan som nödvändig för beräkningen av inversen.

5.6. kopia 3.jpg

När mättnaden eller ljusstyrkan är 100%

(Hur kan inversen av en färg beräknas - Metod - 4 )

1 copy.jpg

Comment: 
- Vid invertering: (A) flyttas nyansen 180 grader åt vänster. (B) Spektrumet vänds upp och ner.

3 copy.jpg
2.jpg

Omvandling från HSB (hsv) till HSB (hsv) invers:

(Hur kan inversen av en färg beräknas - Metod-5 )

1.jpg

Kommentar:
- När mättnad och ljusstyrka är från 0 till 100 %.

Omvandling från HSB (hsv) till RGB invers:

(Hur kan inversen av en färg beräknas - Metod - 6)

2.jpg
3.jpg

Color Inversion

Page: 1   ​2   ​3   ​4   ​5   ​6   ​7   ​8 

bottom of page